Erdener Abi

Topluca girdiğimiz bir psikolojik buhran, gecikmiş bir bing bang olarak tanımlayabileceğimiz 90’ların Kaan Ertem tarafından yaratılmış en orijinal fiktif karakterlerinden biriydi Erdener Abi. Varoluşunu aralıksız bir kayıtsızlık ifadesine temellendiren bu karakter, değişim rüzgarları içerisinde için için kaynayan ve oraya buraya sürüklenen toplumumuzun el freni, zihinsel bir takozuydu. Sokakta, okulda, işte, evde her gün görebileceğimiz heyecanları ifade eden kişileri çok nadir olarak bir cümleyi geçen karşılıklarıyla sakin olmaya davet ederdi.  Bu yönüyle de fazlasıyla altrüistti. Gereksiz yere ciddiye alınan şeyleri toplumun yapması gerektiği halde ve şekilde, o hor görürdü.

Erdener Abi'nin selamınıza vereceği en olası cevap!

Bireyin kendi kimliğini sosyal kimliği üzerinden tanımlamaması teorisi ne kadar inandırıcıysa, Erdener Abi’nin etrafında olup bitenlerden nefret etmesi de o kadar imkansızdı aslında. Erdener Abi karşısındaki insanlar olmadan var olamazdı, tepki vermeyen bir Erdener Abi tek başına belki de kendisini rahat bırakmalarını istediği insanlardan biri oluverirdi. Erdener Abi gerekli ve içinde bulunduğu toplumdan doğmuş bir tipti. Başka yerde var olamazdı.

Eğitim-Öğretim Erdener Abi'nin en duyarlı olduğu konuların başında gelir.

Bu hususun en kuvvetli argümanlarıysa Erdener Abi’nin karşılaştığı tipleri yanına çağırıp onlara uzun uzadıya ders vermemesi, onları başka bir yola sevk etme amacı gütmemesi ve evine kapanmak yerine sürekli sokakta gezmesiydi. Kesinlikle asosyal olmayan bir tip olarak insanlardan kaçmaz, sadece onların kendisini rahat bırakması isteğini ne onları başına saracak kadar kibar, ne de arıza çıkaracak kadar kaba bir dille ifade ederdi.  İşte bu yüzden de Erdener Abi’nin rahat bırakılmak istemesi de belki bir oyundu. Erdener Abi belki de 90’ları, bizim gibi çok seviyor ama teklifsizce üzerine aldığı rol itibariyle insanları soğuk bakışları ve küt cümleleriyle sakin olmaya davet ediyordu.  90’ların delirium’unun içinden çocuk saflığımız yüzünden etrafa fazla sürtünmeden geçen bizlerin yaptığı gibi Erdener Abi de belki 90’lardan keyif almayı ama ondan fazla etkilenmemeyi Türk toplumuna salık veriyordu.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s